Tiedote seuratoiminnan käynnistämisestä 9.8.2020

Yhdistyksemme toiminta on ollut keskeytettynä koronavirusepidemian vuoksi 13.3. alkaen. Nyt kokoontumisrajoitusten asteittaisen purkamisen seurauksena on johtokunta päättänyt käynnistää seuratoiminnan 9.8. alkaen. Toiminnan käynnistäminen edellyttää kuitenkin kaikilta seuravierailta johtokunnan ja seuratoimikunnan yhdessä laatimien ohjeiden vastuullista noudattamista. Ohjeiden mukaisesti toimien voimme kokoontua turvallisin mielin Jumalan Sanan kuuloon ja kokea samalla kaipaamaamme yhteyttä kotisiionin väen kesken.

Johtokunnan puolesta            

Kalevi Sivula

Elokuun seuraohjelma


TOIMINTAOHJEET SEURATILAISUUKSIIN

Seuroja järjestetään elokuussa sunnuntaisin 9.8, 16.8, 23.8 ja 30.8 klo. 14:00. Seuroissa on kaksi seurapuhetta. Elokuun seuratilaisuuksissa ei järjestetä kahvitusta.

Varotoimet:

Seuratilaisuuteen ei pidä tulla sairaana.

Riskiryhmiin kuuluvien suositellaan edelleen välttävän fyysisiä kontakteja ja käyttävän omaa harkintaansa.

Kohtaamisissa tulee noudattaa terveysviranomaisten ohjeita mm. riittävän etäällä olemista (vähintään 1 – 2 metrin turvaetäisyys) toisistaan.

Kättelemällä tervehtimistä tulisi välttää.

Eteisen naulakot eivät ole käytössä. Mahdolliset ulkovaatteet voi ottaa seurapenkkiin.

Seuratilaisuuteen tulevilta kerätään nimi ja puhelinnumero. Tietoja säilytetään 2 viikkoa mahdollisten tartuntaketjujen selvittämiseksi. Kaikkia saman perheen henkilöitä ei kirjata, riittää toisen vanhemman nimi ja puhelinnumero. Samaten aviopareista riittää toisen tiedot.

Nimien keruu hoidetaan seuroihin saapuvilta eteisessä, kolmessa eri pisteessä. Nimien keruun tekevät keittiö- ja kassavuorossa olevat henkilöt.

Seurasalin penkkiriveistä vain joka toinen on käytössä. Kahvion pöytärivejä on väljennetty. Kerhohuoneet ovat myös seuravieraiden käytössä.

Samaan perheeseen kuuluvat lapset, nuoret ja perheen vanhemmat istuvat yhdessä paikassa.

Seurasali jaettu neljään osaan:

Seurasalin eteisestä katsoen vasemmanpuolimmainen penkkirivistö on tarkoitettu riskiryhmille, sekä yli 70- vuotiaille seuravieraille.

Seurasalin keskiosa on varattu varttuneille ja 1-2 hengen perheille.

Eteisestä katsoen seurasalin oikeanpuolimmaisen penkkirivistön etuosa on tarkoitettu nuorille.

Eteisestä katsoen seurasalin oikeanpuolimmaisen penkkirivistön takaosa, kerhohuoneet ja kahvio on tarkoitettu lapsiperheille